dec 202007
 

Výživné
Je v starých spolkových republikách vo výške 164 € a v nových spolkových republikách 145 € mesačne.

Preddavky na výživné
Zákon o preddavkoch na výživné zabezpečuje deťom osamelej matky, ktoré majú na území Nemecka bydlisko alebo trvalý pobyt, a ktoré ešte nedovŕšili 12. rok života po dobu najviac 6 rokov minimálne výživné v prípade, že povinný rodič si neplní svoju vyživovaciu povinnosť.

Prídavok na dieťa
Prvé dieťa – 154 € mesačne
Druhé dieťa – 154 € mesačne
Tretie dieťa – 154 € mesačne
Štvrté dieťa a ďalšie – 179 € mesačne
Pravidelne mesačne vyplácaný.
Žiadne odstupňovanie podľa príjmu.
Žiadne odstupňovanie podľa veku detí.
Oprávnené osoby – daňoví poplatníci, ktorí majú v Nemecku bydlisko.Dieťa musí mať v Nemecku resp. inom členskom štáte EHP alebo vo Švajčiarsku bydlisko (trvalý pobyt). Vypláca sa aj po 27. roku veku postihnutému dieťaťu bez vekového obmedzenia.

Rodičovský príspevok
Je rodinná dávka závislá od príjmu.Je určená rodičom, ktorých dieťa nedovŕšilo 2. rok svojho veku, a ktorí nie sú zamestnaní alebo sú obmedzene zamestnaní max. 30 hodín týždenne.Uplatňujú sa príjmové hranice.

1. mesačný pravidelný
Určená hranica čistého ročného príjmu.V prípade, že príjem rodiny prekročí túto príjmovú hranicu nárok na Erziehungsgeld zaniká. Príjmová hranica rodiny sa za každé ďalšie dieťa zvyšuje vždy o 3 140€.

2. podmienený
Je možné poberať do 1. roku veku dieťaťa vo výške 450 € mesačne namiesto do 2. roku veku dieťaťa vo výške 300 € mesačne. Je to opatrenie zohľadňujúce individuálne potreby a situáciu rodiny.

Ďalšie dávky

  1. Podpora pri narodení a osvojení Nie je žiadna dávka podobná slovenskému príspevku pri narodení dieťaťa. Materské (Mutterschaftsgeld) je podľa Zákona o ochrane matiek. Poskytuje sa, ak nie je počas ochrannej doby vyplácaná odmena za prácu (plat). Materské sa poskytuje 6 týždňov pred a 8 týždňov (resp. 12 týždňov pri predčasnom alebo viacnásobnom pôrode) po pôrode.
  2. Príspevky pri starostlivosti o dieťaťa Žiadne osobitné dávky.
  3. Dávky pre osamelých rodičov Žiadne osobitné dávky (pozri preddavky na výživné).
  4. Osobitné dávky pre postihnuté deti Žiadne osobitné dávky.
  5. Ďalšie dávky Príspevok na bývanie (nekoordinovateľný)

(Stav k 1.1.2006)
Krátené, upravené, prevzaté – portál MPSVaR SR www.employment.gov.sk

Pridajte komentár...

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.