FOMa Agentúra podporovaného zamestnávania

 
  • Sprostredkováva zamestnanie dlhodobo nezamestnaným, invalidom, osamelým matkám a ostatným znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, ktorí o sprostredkovanie zamestnania požiadajú,
  • realizuje programy zamestnanosti podľa projektovej ponuky a požiadavky zamestnávateľov,
  • vykonáva prípravu uchádzačov o zamestnanie pre potreby zamestnávateľov.

Cieľové skupiny pre sprostredkovanie zamestnania:

  1. Osamelé matky s deťmi, odchovanci detských domovov,
  2. podľa Zákona o zamestnanosti a podľa ponuky zamestnávateľov.

Lokalizácia práce agentúry:

  • Bratislavský samosprávny kraj.
  • Žilinský samosprávny kraj – pripravujeme