Vitajte na našich stránkach

Fórum osamelých matiek,
skratka FOMa, vzniklo v roku 2003 na základe potreby ošetriť spoločenské postavenie neúplných rodín v našom štáte. Na jeho založení sa dohodli jedna rozvedená, jedna slobodná a jedna ovdovelá matka.
To hovorí aj o tom, komu toto občianske združenie slúži.

Musíme však podotknúť,
že pokiaľ sa muž ocitne v tej istej úlohe ako je osamelá matka – teda sám sa stará o deti, ktoré má zverené do výchovy, môžeme mu poskytnúť také isté služby ako ženám.

Predsavzali sme si naše úlohy preto,
lebo sme samé zažili nezmyselnosť právnych úprav v našom štáte, nepriestrelnosť a spiatočníctvo celospoločenských názorov na život osamelej ženy s deťmi, zažili sme ťažkopádnosť nášho súdneho systému, nespravodlivosť vzťahu spoločnosti k mužom a k ženám.

Vidíme ďalekosiahle dôsledky
spoločenského správania sa k tejto spoločenskej skupine a ide nám o to, aby sme svoje deti vychovali do lepšieho života, dali sme sa do práce.

Držte nám prosím palce.