feb 222006
 

BRATISLAVA – Výživné už nie je možné vymáhať cez súdy, ale len cez exekútorov. Od prvého marca sa končí aj šesťmesačná lehota, počas ktorej musia aj tí, čo sa dnes domáhajú dlžného výživného prostredníctvom súdov, podať návrh na exekúciu a oznámiť to súdu. Ak to neurobia, súd výkon rozhodnutia zastaví. Týka sa to nielen tých výkonov rozhodnutí, o ktorých súd ešte nerozhodol, ale aj tých, na základe ktorých už dochádza k úhrade dlhu trebárs zrážkami zo mzdy.

Pavol Štukovský, hovorca exekútorskej komory, povedal, že rodičia sa už na exekútorov obracajú, ale „pohľadávky sa väčšinou javia ako ťažko dobytné“. Rodičia, čo neplatia výživné, sú často alkoholici, ľudia, ktorí sa vyhýbajú práci alebo migrujú a bývajú u rôznych priateliek. Myslí si, že pre mnohých rodičov zostane naďalej poslednou záchranou náhradné výživné od úradov práce. Ešte je podľa neho skoro hovoriť o úspešnosti, ale „zatiaľ sme ani jednej matke nemohli povedať – áno, výživné vám už bude chodiť pravidelne“.

Na exekútorov sa podľa neho neobracajú len matky, ale aj otcovia, starí rodičia, ktorí sa starajú o vnúčatá a ani jeden z rodičov im neplatí výživné, alebo aj detské domovy.

Zmenu vo vymáhaní výživného priniesla novela Občianskeho súdneho poriadku. Ľubomíra Miklovičová z tlačového odboru ministerstva spravodlivosti ju odôvodňuje tým, že výkon rozhodnutia neúmerne zaťažoval súdy a vymáhanie výživného exekútormi pomôže aj rodičom, pretože je „rýchlejšie, efektívnejšie a flexibilnejšie“.

Niektorí odborníci si to nemyslia. Podľa právničky Ivety Rajtákovej sa postavenie rodičov nezlepší, pretože ak doteraz mali dve možnosti – teda výkon rozhodnutia aj exekútora, teraz majú len jednu. Súdny výkon rozhodnutia bol podľa nej efektívnejší, ak rodič, ktorý sa domáhal nezaplateného výživného, vedel, kde neplatič pracuje, oznámil to v návrhu na výkon rozhodnutia a súd vedel aj do dvoch týždňov nariadiť zrážky zo mzdy. V prípade, že o neplatiacom rodičovi nemal veriteľ nijaké informácie, bola efektívnejšia exekúcia.

Ľuba Holešová, šéfka Fóra osamelých matiek, má s vymáhaním výživného cez exekútorov skúsenosti. Hovorí, že nie sú veľmi ochotní prijímať prípady, ktoré im neprinesú zisk. Keď hľadala exekútora v Bratislave, nikto nebolo ochotný výživné vymáhať, musela hľadať v iných mestách. Obáva sa, že získanie výživného sa v skutočnosti nezrýchli, pretože aj pri návrhu na exekúciu má exekútor žiadať poverenie od súdu. „To trvá najmenej dva mesiace,“ povedala.

Ako postupuje exekútor

  • požiada o poverenie súdom, o poverení by súd mal rozhodnúť do 15 dní,
  • do troch mesiacov si preverí situáciu, vtedy už je viac-menej jasné, či bude možné výživné získať a ak nie, exekútor vydá potvrdenie pre účely žiadosti o náhradné výživné od úradu práce.

Ak exekútor zistí, že rodič povinný platiť výživné má príjem alebo majetok, môže exekúciu vykonať

  • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
  • prikázaním pohľadávky (najmä prikázaním na splácanie pohľadávky zrážkami z účtu v banke),
  • predajom hnuteľných vecí,
  • predajom cenných papierov,
  • predajom nehnuteľnosti,
  • predajom podniku.

Ako je chránený dlžník
Ak má dlžník majetok či príjem, ale chce sa vyhnúť exekúcii, môže sa pokúsiť dohodnúť s veriteľom na splátkovom kalendári alebo požiadať súd o odklad exekúcie, ak sa bez vlastnej viny dostal do takého postavenia, že exekúcia môže mať pre neho alebo jeho rodinu zvlášť nepriaznivé následky.

K náhradnému výživnému treba potvrdenie od exekútora

Kto nezíska výživné ani prostredníctvom exekútora, môže sa stále uchádzať o náhradné výživné na úradoch práce. Kým doteraz museli takíto rodičia predložiť k žiadosti aj potvrdenie, že sa neúspešne domáhajú nezaplateného výživného návrhom na výkon rozhodnutia na súde, teraz treba predkladať potvrdenie, že sa rodič neúspešne tri mesiace domáhal výživného prostredníctvom exekútora.

Exekútori sa pýtajú, kto uhradí náklady, rodičia platiť nemajú

Za exekútormi už prichádzajú rodičia, ktorým expartner dlhuje výživné na dieťa. Exekútori hovoria, že nie je doriešené, kto bude znášať náklady na exekúcie.

Znášať by ich mal dlžník, ale ak nemá príjem, náklady platí ten, kto podal návrh na exekúciu. Navyše, zákon dovoľuje exekútorom pýtať si preddavky. Hovorca komory exekútorov Štukovský hovorí, že exekútori si uvedomujú zlú finančnú situáciu rodičov a náhradné plnenie zatiaľ nevyžadujú. Upozorňuje, že zákonodarca by mal problém vyriešiť.

Pre mnohých rodičov sú často vysoké už len náklady na dokumenty, ktoré musia exekútorovi priniesť, teda najmä overené kópie rozsudkov súdov o rozvode, zverení dieťaťa či o výživnom.

Pokiaľ ide o preddavok, exekučný zákon uvádza, že ho hradí štát. Doteraz však exekútori ani nevedeli, kto ho má za štát platiť. Ľubomíra Miklovičová z tlačového odboru ministerstva spravodlivosti hovorí, že v praxi budú preddavky platiť súdy. Keď exekútor požiada o poverenie na vykonanie exekúcie súd, ten do poverenia uvedie aj výšku preddavku, ktorý mu súd vyplatí. Zaplatené preddavky sa potom stanú dlhom štátu voči povinnému rodičovi.

Pokiaľ ide o náklady na trovy exekúcie, ak exekútor zistí, že rodič-dlžník nemá príjem alebo jeho príjem na uhradenie nákladov nestačí, exekútor si náklady nárokuje u rodiča, ktorý podal návrh na exekúcie.

Na tento problém upozorňovali sudcovia a právnici už od jesene minulého roka, keď začala platiť novela Občianskeho súdneho poriadku.
Miklovičová hovorí, že riešenie je už pripravené. Vyžadovať úhradu trov exekútora od tých, ktorí podali návrh na exekúciu, ministerstvo podľa nej „nepovažuje za spravodlivé“, preto pripravilo novelu exekučného priadku. Ministerka Lucia Žitňanská ju má dnes predložiť na rokovanie vlády. „V novele sme navrhli, aby v takomto prípade znášal trovy exekúcie súd. Musíme totiž chrániť maloleté dieťa,“ povedala Miklovičová.

Sme 22.2.2006 (haj)

……………………………………………………………………

Dodatok k článku

Dňa 23.2.2006 vyhlásila v televíznom spravodajstve Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, že pracuje na úprave, aby exekútori nemuseli pri vymáhaní výživného žiadať súd o povolenie.

Pridajte komentár...

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.