mar 142008
 

Občianske združenie Fórum osamelých matiek otvára v Malackách ďalšiu poradňu pre osamelé matky. Pre Malacky a ich okolie to znamená, že v sociálnej oblasti budú pomáhať občanom riešiť problémy nielen pracovníci štátnej a verejnej správy, ale aj dobrovoľníci, ktorí do riešenia vnášajú osobný rozmer na základe skúseností, odbornosti a širšieho pohľadu na človeka a jeho rodinu. Výhodou pozície občianskeho združenia pri ošetrovaní klienta je, že môže, na rozdiel od bežných úradníkov, používať aj netypické prístupy a dbať na ľudskú stránku klienta viac ako na úradný postup.

Máme už ročné skúsenosti s poradňou v Bratislave. Táto poradňa má svoju ročnú históriu, ktorú píšu klientky. Prichádzajú s rôznymi problémami, ktoré spolu s nimi riešime.

Je zvláštne, že niektorí muži pociťujú platenie výživného ako úhradu potrieb svojej bývalej žene a nie svojich detí. Veľa mužov nevie, koľko stojí výchova dieťaťa a zdá sa im, že ono žije zo vzduchu. Sme radi, že tento stav v povedomí trochu odstránil nový Zákon o rodine, ktorý ustanovil minimálne výživné a tiež Zákon o náhradnom výživnom, za ktorý sme sa v parlamente zasadzovali a naše pripomienky k nemu pred parlamentom v jeho schvaľovacom konaní vzniesla pani poslankyňa Eva Rusnáková. Bedlivo sme sledovali schvaľovací proces a oceňujeme hlasovanie koaličných poslancov za tento zákon ako akt osobného hrdinstva. Práca v tejto – legislatívnej oblasti, napĺňa obsah časti nášho názvu „Fórum“.

Pri pohľade zďaleka by sa zdalo, že práca poradní podobného typu kopíruje prácu sociálnych odborov, ktoré sú na to zriadené. Posúďte však sami, s akými problémami sme klientkám pomohli – vytypujeme Vám niekoľko najzložitejších prípadov, ktoré sme riešili v minulom roku:

 • Pri sprevádzaní na Políciu sme asistovali klientkám pri hlásení trestného činu zanedbania povinnej výživy na dieťa.
 • Na odbore práce, sociálnych vecí a rodiny sme asistovali klientke, ktorá nemala priznané dávky v hmotnej núdzi kvôli zanedbaniu hlásenia o zvýšenom výživnom. Zvýšené výživné jej otec dieťaťa nehradil a ona bola v omeškaní s potvrdením o vymáhaní výživného od Polície. Pomohli sme jej dávku vybaviť a v súčasnosti vybavujeme žiadosť o odpustenie vrátenia sociálnych dávok.
 • Na súd nás prizývali finančne lepšie situované klientky, ktoré majú problém s dodržiavaním zákonnosti od sudcu a majú pocit, že sudca nadŕža ich bohatšiemu manželovi. V troch prípadoch išlo o sudcu pri ktorom nás prizvali na pojednávanie klientky, ktoré mali pocit, že sudca pojednávanie preťahuje zbytočne a že spája viac vecí do jedného pojednávania. Skutočne sme zistili, že sudca pri bežnom výživnom pojednával aj o zverení do výchovy, zmeškanom výživnom v časovom období piatich rokov dozadu a bral do úvahy aj veci, ktoré mal pojednávať v konaní o rozdelení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Klientky si našu účasť pochvaľovali a hovorili, že sudca vnáša do pojednávania osobné názory a vybočuje z rámca slušnosti a objektivity a že naša prítomnosť v takomto správaní zabraňuje.
 • Jedna klientka z nich nás požiadala okrem monitorovania pojednávania o pomoc pri získaní pobytu v krízovom centre, kam sa odsťahovala s dvomi deťmi.
 • V krízovom centre (Maják nádeje) sme pomohli ubytovať aj s prevozom matku, ktorá mala 6-mesačného syna a pre agresivitu partnera sa potrebovala dočasne ukryť.
 • Nastávajúca slobodná matka nás žiada o názor, či má zapísať do rodného listu ženatého otca svojho dieťaťa.
 • Klientka nevie, či sa má rozviesť s agresívnym manželom, od ktorého sa odsťahovala k matke, nevie ako má postupovať pri výživnom na dieťa a pri získaní bytu.
 • Rozvedená matka dvoch dcér hľadala možnosti vymáhania výživného od partnera, ktorého pobyt je neznámy a polícia ho nevie nájsť.
 • Klientka si nevie poradiť so vzťahmi s rodinou a otcom dieťaťa, ktorý ušiel do zahraničia, otec dieťaťa neplatí pravidelne výživné.
 • Klientka čaká prvé dieťa a nevie, ako si zariadiť život ďalej, nevie si poradiť ani so vzťahmi na pracovisku a s otcom dieťaťa, v Bratislave nemá trvalé bydlisko, pýtala sa nás na ekonomické podmienky života s malým dieťaťom a na psychologické aspekty nového života, žiadala nás o radu pri poskytovaní dávky v materstve a o pracovné poradenstvo, nakoľko jej zamestnávateľ dával okamžitú výpoveď,
 • 17-ročnú tehotnú chovankyňu vyhadzovali z detského domova a nás požiadali o pomoc pri hľadaní ubytovania pre ňu a pre dieťa, keď sa narodí.
 • Klientka mala za manžela alkoholika a gamblera, prišla sa opýtať na možnosť vymáhania zmeškaného výživného a na možnosť ochránenia svojho majetku pred zásahmi bývalého manžela.
 • Klientka nás žiadala o radu ako si zariadiť život po prepustení z psychiatrie, pomáhali sme jej s nájdením zamestnania.

A toto bola len malá časť zo spektra práce poradne.

Musíme skonštatovať, že tvrdenie pána podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja Milana Vaškora sa po roku potvrdilo. Skutočne, BSK viac ako iné kraje, podporuje rozvoj sociálnych služieb aj formou takýchto občianskych poradní. Svedčí o tom fakt, že v Bratislavskom kraji otvárame už druhú poradňu, v súčasnej dobe sa nám napriek úsiliu, nepodarilo v žiadnom inom kraji ďalšiu poradňu pre tento rok udržať alebo novú otvoriť.

Poradňa je otvorená pre rozvedené, slobodné matky i vdovy i osamelých otcov, ktorých opustí matka ich detí a deti im zanechá. Poradenstvo bude bezplatné.

Otváracie hodiny budú v pondelok od 10.00 do 13.30 hod. a vo štvrtok od 12.00 do 17.00 hod. Sídli v budove bývalej Nafty, oproti mestskej polícii.

Veľmi pekne ďakujeme za podporu Bratislavskému samosprávnemu kraju a hlavne panovi podpredsedovi Vaškorovi, vďaka ktorému môžu občania mesta Malacky takéto služby využívať.

Pridajte komentár...

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.